circle 02
{{tmpinf}}
Powered by
AskKauko Impact Report
ALOITA
Powered by
AskKauko Impact Report
ALOITA
Koti
Ongelma
Suunnitelmamme auttaa
Kosteikon tarina
Kestävän kehityksen tavoitteet
Ole osa ratkaisua
SULJE
Koti
Tervetuloa tutustumaan Biotalouskampuksen Impact Reportiin.

Interaktiivinen sovellus auttaa ymmärtämään Saarijärven Tarvaalassa tekemämme kosteikkotutkimuksen tarkoituksen sekä sen paikalliset ja potentiaaliset vaikutukset laajemmassa kontekstissa.
Edellinen
Seuraava
1/6
Koti
Ongelma
Suunnitelmamme auttaa
Kosteikon tarina
Kestävän kehityksen tavoitteet
Ole osa ratkaisua
SULJE
Koti
Tervetuloa tutustumaan Biotalouskampuksen Impact Reportiin.

Interaktiivinen sovellus auttaa ymmärtämään Saarijärven Tarvaalassa tekemämme kosteikkotutkimuksen tarkoituksen sekä sen paikalliset ja potentiaaliset vaikutukset laajemmassa kontekstissa.
Edellinen
Seuraava
1/6
Paikalliset vaikutukset
Saarijärven vesireitti
Vaikutukset Itämereen
Ongelma
MITÄ ONGELMAA RATKAISEMME?

Maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen.
Edellinen
Seuraava
2/6
Paikalliset vaikutukset
1/2
Maatalous on suurin typpi- ja fosforikuormittaja Suomessa ja ravinnekuormitus rehevöittää vesistöjä.

Rehevöityminen on sisävesien yleisin ongelma, mikä mm. vaikeuttaa tai estää vesistöjen virkistys ja –talouskäyttöä, kalastusta ja johtaa vesistöjen biodiversiteetin heikkenemiseen.
SULJE
Paikalliset vaikutukset
2/2
Tarkastele vesistön nykytilaa
SULJE
Paikalliset vaikutukset
Saarijärven vesireitti
Vaikutukset Itämereen
Ongelma
MITÄ ONGELMAA RATKAISEMME?

Maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen.
Edellinen
Seuraava
2/6
Saarijärven vesireitti
1/3
Saarijärven vesireitin huono tila on herättänyt huolta Keski-Suomessa.

Reitin järvistä noin 60 % ja joista noin 50 % on tyydyttävässä tai tätä huonommassa tilassa.

Maatalous on turvetuotannon, metsätalouden sekä haja-asutuksen ohella merkittävä vesistöreitin kuormittaja.
SULJE
Saarijärven vesireitti
2/3
Maatalouden säilyminen Suomessa on tärkeää ja sitä on voitava harjoittaa niin, että vaikutukset luontoon ja vesistöihin olisivat mahdollisimman pienet.
SULJE
Saarijärven vesireitti
3/3
Alueella viljelijöiden asenteet vesiensuojelua kohtaan ovat myönteisiä. Viljelijät pitävät vesiensuojelua tärkeänä ja osallistuivat aktiivisesti kehittämishankkeiden tilaisuuksiin.
Tarkastele vaikutuksia Itämereen
SULJE
Paikalliset vaikutukset
1/2
Maatalous on suurin typpi- ja fosforikuormittaja Suomessa ja ravinnekuormitus rehevöittää vesistöjä.

Rehevöityminen on sisävesien yleisin ongelma, mikä mm. vaikeuttaa tai estää vesistöjen virkistys ja –talouskäyttöä, kalastusta ja johtaa vesistöjen biodiversiteetin heikkenemiseen.
SULJE
Vaikutukset Itämereen
1/2
Itämeren suojelukomission ministerikokous sopi lokakuussa 2013 tiukoista Itämereen tulevien ravinteiden maakohtaisista vähennystavoitteista , jotka pitää saavuttaa vuoteen 2021 mennessä.

Suomen typen ja fosforin vähennystavoitteet noin kaksinkertaistuivat aiemmasta. Niiden saavuttaminen vaatii yhä tehokkaampaa ravinnepäästöjen vähentämistä erityisesti maataloudessa.
SULJE
Paikalliset vaikutukset
2/2
Tarkastele vesistön nykytilaa
SULJE
Vaikutukset Itämereen
2/2
Tarkastele, mikä on Itämeren rehevöitymisen nykytila
SULJE
Saarijärven vesireitti
1/3
Saarijärven vesireitin huono tila on herättänyt huolta Keski-Suomessa.

Reitin järvistä noin 60 % ja joista noin 50 % on tyydyttävässä tai tätä huonommassa tilassa.

Maatalous on turvetuotannon, metsätalouden sekä haja-asutuksen ohella merkittävä vesistöreitin kuormittaja.
SULJE
Saarijärven vesireitti
2/3
Maatalouden säilyminen Suomessa on tärkeää ja sitä on voitava harjoittaa niin, että vaikutukset luontoon ja vesistöihin olisivat mahdollisimman pienet.
SULJE
Saarijärven vesireitti
3/3
Alueella viljelijöiden asenteet vesiensuojelua kohtaan ovat myönteisiä. Viljelijät pitävät vesiensuojelua tärkeänä ja osallistuivat aktiivisesti kehittämishankkeiden tilaisuuksiin.
Tarkastele vaikutuksia Itämereen
SULJE
Vaikutukset Itämereen
1/2
Itämeren suojelukomission ministerikokous sopi lokakuussa 2013 tiukoista Itämereen tulevien ravinteiden maakohtaisista vähennystavoitteista , jotka pitää saavuttaa vuoteen 2021 mennessä.

Suomen typen ja fosforin vähennystavoitteet noin kaksinkertaistuivat aiemmasta. Niiden saavuttaminen vaatii yhä tehokkaampaa ravinnepäästöjen vähentämistä erityisesti maataloudessa.
SULJE
Vaikutukset Itämereen
2/2
Tarkastele, mikä on Itämeren rehevöitymisen nykytila
SULJE
Biotalouskampus
Teknologia
Kosteikon vaikutukset
Referenssit
Suunnitelma
SUUNNITELMAMME AUTTAA

Vesiensuojelumenetelmien ja –rakenteiden kuten kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden suunnittelu sekä tutkimus- ja kehittämistyö.
Edellinen
Seuraava
3/6
Biotalouskampus
1/1
Saarijärven Tarvaalassa sijaitsevassa Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) Biotalouskampuksella tartuttiin reitin vesiensuojelun kehittämiseen vuonna 2009.

Lue lisää työstämme:
Maatalouden vesiensuojelua Saarijärven reitillä (pdf)
SULJE
Kosteikon vaikutukset
1/3
Toimiva kosteikko voi pidättää yli puolet sinne kulkeutuvasta ravinnekuormasta, joten kosteikon perustamisella voi olla erittäin merkittävä vaikutus paikallisesti esimerkiksi lähijärven tilaan.
SULJE
Biotalouskampus
Teknologia
Kosteikon vaikutukset
Referenssit
Suunnitelma
SUUNNITELMAMME AUTTAA

Vesiensuojelumenetelmien ja –rakenteiden kuten kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden suunnittelu sekä tutkimus- ja kehittämistyö.
Edellinen
Seuraava
3/6
Kosteikon vaikutukset
2/3
Kosteikkotyö on osa Itämeren suojelemiseksi ja rehevöitymisen estämiseksi tehtävää työtä.

Kosteikoilla on myös luonnonmonimuotoisuutta sekä maisemallisia arvoja.

Kosteikkotyö on myös työtä sisävesiemme ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.
SULJE
Kosteikon vaikutukset
3/3
Kosteikot ovat yksi kustannustehokkaimmista pellon ulkopuolisista toimista maatalouden vesiensuojelun edistämiseksi.
SULJE
Teknologia
1/2
Uuden, automaattisen vedenlaatua seuraavan teknologian käyttäminen ja yhdistäminen jo olemassa olevaan tietoon.

Automaattimittauksella saadaan aiempaa tarkempaa tietoa peltojen kiintoaine- ja ravinnekuormituksesta. Kuormitus vaihtelee vuosittain mm. sääolosuhteista ja maaston pinnanmuodostuksesta riippuen.
SULJE
Biotalouskampus
1/1
Saarijärven Tarvaalassa sijaitsevassa Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) Biotalouskampuksella tartuttiin reitin vesiensuojelun kehittämiseen vuonna 2009.

Lue lisää työstämme:
Maatalouden vesiensuojelua Saarijärven reitillä (pdf)
SULJE
Teknologia
2/2
Tarkoituksemme on puolueettoman tiedon levittäminen.

Vesinäytteiden ja automaattimittauksen avulla voidaan tutkia sekä vesistöihin menevää kuormitusta, että eri vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutuksia sekä vesistöjen nykytilaa.
SULJE
Kosteikon vaikutukset
1/3
Toimiva kosteikko voi pidättää yli puolet sinne kulkeutuvasta ravinnekuormasta, joten kosteikon perustamisella voi olla erittäin merkittävä vaikutus paikallisesti esimerkiksi lähijärven tilaan.
SULJE
Tukea
1/1
Tiesitkö, että voit saada neuvoja sekä rahallista tukea oman kosteikon rakentamiseksi?
Valitse paikkakunta
Neuvontajärjestö
p. 020 123 4567
email@neuvontajarjesto.fi
Viranomainen
p. 020 123 4567
email@viranomainen.fi
SULJE
Kosteikon vaikutukset
2/3
Kosteikkotyö on osa Itämeren suojelemiseksi ja rehevöitymisen estämiseksi tehtävää työtä.

Kosteikoilla on myös luonnonmonimuotoisuutta sekä maisemallisia arvoja.

Kosteikkotyö on myös työtä sisävesiemme ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.
SULJE
Referenssit
1/1
Maatalouden vesiensuojelua Saarijärven reitillä : tutkimusta ja tekoja.
Maatalouden vesiensuojelukosteikkojen tehokkuusseuranta automaattiaineistojen avulla.
Opas kosteikon perustamiseen
SULJE
Kosteikon vaikutukset
3/3
Kosteikot ovat yksi kustannustehokkaimmista pellon ulkopuolisista toimista maatalouden vesiensuojelun edistämiseksi.
SULJE
Teknologia
1/2
Uuden, automaattisen vedenlaatua seuraavan teknologian käyttäminen ja yhdistäminen jo olemassa olevaan tietoon.

Automaattimittauksella saadaan aiempaa tarkempaa tietoa peltojen kiintoaine- ja ravinnekuormituksesta. Kuormitus vaihtelee vuosittain mm. sääolosuhteista ja maaston pinnanmuodostuksesta riippuen.
SULJE
Teknologia
2/2
Tarkoituksemme on puolueettoman tiedon levittäminen.

Vesinäytteiden ja automaattimittauksen avulla voidaan tutkia sekä vesistöihin menevää kuormitusta, että eri vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutuksia sekä vesistöjen nykytilaa.
SULJE
Tukea
1/1
Tiesitkö, että voit saada neuvoja sekä rahallista tukea oman kosteikon rakentamiseksi?
Valitse paikkakunta
Neuvontajärjestö
p. 020 123 4567
email@neuvontajarjesto.fi
Viranomainen
p. 020 123 4567
email@viranomainen.fi
SULJE
Referenssit
1/1
Maatalouden vesiensuojelua Saarijärven reitillä : tutkimusta ja tekoja.
Maatalouden vesiensuojelukosteikkojen tehokkuusseuranta automaattiaineistojen avulla.
Opas kosteikon perustamiseen
SULJE
Kosteikko
Muuta valuma-alueen kokoa nähdäksesi Tarvaalan tulosten potentiaaliset vaikutukset omalla tilallasi
Kuormitus
Reduktio
Kiintoaine
{{ datamodel.reduktio_kiintoaine_valueAndUnit }}
P-tot
{{ datamodel.reduktio_ptot_valueAndUnit }}
NO3-N
{{ datamodel.reduktio_no3n_valueAndUnit }}
N-tot
{{ datamodel.reduktio_ntot_valueAndUnit }}
DOC
{{ datamodel.reduktio_doc_valueAndUnit }}
{{ datamodel.tilan_koko_ha_valueAndUnit }}
Kehitys 2014
Kosteikolle tuleva ja lähtevä
kuormitus (kg), valuma-alue 139 ha
Kuormitus
Tuleva
Lähtevä
Reduktio
Kiintoaine
{{ datamodel.kiintoaine_yp_valueHr }}
{{ datamodel.kiintoaine_ap_valueHr }}
{{ datamodel.kiintoaine_percent_valueAndUnit }}
P-tot
{{ datamodel.ptot_yp_valueHr }}
{{ datamodel.ptot_ap_valueHr }}
{{ datamodel.ptot_percent_valueAndUnit }}
NO3-N
{{ datamodel.no3n_yp_valueHr }}
{{ datamodel.no3n_ap_valueHr }}
{{ datamodel.no3n_percent_valueAndUnit }}
N-tot
{{ datamodel.ntot_yp_valueHr }}
{{ datamodel.ntot_ap_valueHr }}
{{ datamodel.ntot_percent_valueAndUnit }}
DOC
{{ datamodel.doc_yp_valueHr }}
{{ datamodel.doc_ap_valueHr }}
{{ datamodel.doc_percent_valueAndUnit }}
Muuta tilojen määrää nähdäksesi potentiaaliset vaikutukset, mikäli muut seuraisivat esimerkkiäsi
Kuormitus
Reduktio
Kiintoaine
{{ datamodel.kiintoaine_pot_valueAndUnit }}
P-tot
{{ datamodel.ptot_pot_valueAndUnit }}
NO3-N
{{ datamodel.no3n_pot_valueAndUnit }}
N-tot
{{ datamodel.ntot_pot_valueAndUnit }}
DOC
{{ datamodel.doc_pot_valueAndUnit }}
{{ datamodel.tilojen_lkm_valueHr }}
Tilojen määrä
{{ datamodel.tilojen_lkm_valueHr }}
Valitse ravinneaine
{{ datamodel.sidotun_x_vastaa_text_textTranslated }}
{{ datamodel.sidotun_x_vastaa_percent_valueAndUnit }}
{{ datamodel.sidotun_x_vastaa_text2_textTranslated }}
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen (POKE) luonnonvara-alalle Saarijärven Tarvaalaan perustettiin monivaikutteinen kosteikko talvella 2012.
KOSTEIKON TARINA
POKEn mallikosteikko
Kosteikon tarkoituksena on puhdistaa peltojen valumavesiä sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta.
Edellinen
Seuraava
4/6
Kosteikko
Muuta valuma-alueen kokoa nähdäksesi Tarvaalan tulosten potentiaaliset vaikutukset omalla tilallasi
Kuormitus
Reduktio
Kiintoaine
{{ datamodel.reduktio_kiintoaine_valueAndUnit }}
P-tot
{{ datamodel.reduktio_ptot_valueAndUnit }}
NO3-N
{{ datamodel.reduktio_no3n_valueAndUnit }}
N-tot
{{ datamodel.reduktio_ntot_valueAndUnit }}
DOC
{{ datamodel.reduktio_doc_valueAndUnit }}
{{ datamodel.tilan_koko_ha_valueAndUnit }}
Kehitys 2014
Kosteikolle tuleva ja lähtevä
kuormitus (kg), valuma-alue 139 ha
Kuormitus
Tuleva
Lähtevä
Reduktio
Kiintoaine
{{ datamodel.kiintoaine_yp_valueHr }}
{{ datamodel.kiintoaine_ap_valueHr }}
{{ datamodel.kiintoaine_percent_valueAndUnit }}
P-tot
{{ datamodel.ptot_yp_valueHr }}
{{ datamodel.ptot_ap_valueHr }}
{{ datamodel.ptot_percent_valueAndUnit }}
NO3-N
{{ datamodel.no3n_yp_valueHr }}
{{ datamodel.no3n_ap_valueHr }}
{{ datamodel.no3n_percent_valueAndUnit }}
N-tot
{{ datamodel.ntot_yp_valueHr }}
{{ datamodel.ntot_ap_valueHr }}
{{ datamodel.ntot_percent_valueAndUnit }}
DOC
{{ datamodel.doc_yp_valueHr }}
{{ datamodel.doc_ap_valueHr }}
{{ datamodel.doc_percent_valueAndUnit }}
Muuta tilojen määrää nähdäksesi potentiaaliset vaikutukset, mikäli muut seuraisivat esimerkkiäsi
Kuormitus
Reduktio
Kiintoaine
{{ datamodel.kiintoaine_pot_valueAndUnit }}
P-tot
{{ datamodel.ptot_pot_valueAndUnit }}
NO3-N
{{ datamodel.no3n_pot_valueAndUnit }}
N-tot
{{ datamodel.ntot_pot_valueAndUnit }}
DOC
{{ datamodel.doc_pot_valueAndUnit }}
{{ datamodel.tilojen_lkm_valueHr }}
Tilojen määrä
{{ datamodel.tilojen_lkm_valueHr }}
Valitse ravinneaine
{{ datamodel.sidotun_x_vastaa_text_textTranslated }}
{{ datamodel.sidotun_x_vastaa_percent_valueAndUnit }}
{{ datamodel.sidotun_x_vastaa_text2_textTranslated }}
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen (POKE) luonnonvara-alalle Saarijärven Tarvaalaan perustettiin monivaikutteinen kosteikko talvella 2012.
KOSTEIKON TARINA
POKEn mallikosteikko
Kosteikon tarkoituksena on puhdistaa peltojen valumavesiä sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta.
Edellinen
Seuraava
4/6
SDG
TYÖMME EDISTÄÄ YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA
Tavoite 14
“Vedenalainen elämä”

14.1
Ehkäistä ja vähentää vuoteen 2025 mennessä merkittävästi merten saastumista erityisesti maalla tapahtuvien toimintojen vaikutuksesta, kuten meriin päätyvien jätteiden ja ravinnekuormituksen kautta.
Edellinen
Seuraava
5/6
SDG
TYÖMME EDISTÄÄ YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA
Tavoite 14
“Vedenalainen elämä”

14.1
Ehkäistä ja vähentää vuoteen 2025 mennessä merkittävästi merten saastumista erityisesti maalla tapahtuvien toimintojen vaikutuksesta, kuten meriin päätyvien jätteiden ja ravinnekuormituksen kautta.
Edellinen
Seuraava
5/6
Yleisö
OLE OSA RATKAISUA!

Ole osa vesistöjemme suojelutyötä ja lue lisää opiskelusta Biotalouskampuksella.
Lue lisää
Mitä biotalous on?
Auta jakamaan tietoa
Edellinen
Seuraava
6/6
Ole osa ratkaisua!
1/1
Mitä biotalous on?
SULJE
Auta jakamaan tietoa
1/1
Auta jakamaan tietoa!
SULJE
Yleisö
OLE OSA RATKAISUA!

Ole osa vesistöjemme suojelutyötä ja lue lisää opiskelusta Biotalouskampuksella.
Lue lisää
Mitä biotalous on?
Auta jakamaan tietoa
Edellinen
Seuraava
6/6
Ole osa ratkaisua!
1/1
Mitä biotalous on?
SULJE
Auta jakamaan tietoa
1/1
Auta jakamaan tietoa!
SULJE
Lorem ipsum dolor sit amet et veliptum

Lähde: Statistics Finland - Lorem ipsum dolor sit amet et veliptum.
Tutustu lähteeseen
Lorem ipsum dolor sit amet et veliptum

Lähde: Statistics Finland - Lorem ipsum dolor sit amet et veliptum.
Tutustu lähteeseen